เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงกรปรับปรุงระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านธาตุ หมู่ที่ 16

0
164
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงกรปรับปรุงระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านธาตุ หมู่ที่ 16