เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

0
237

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย