ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาณกระบอกสูบน้ำไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือมีกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

0
141

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาณกระบอกสูบน้ำไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือมีกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน