ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อ.โพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

0
225

วันนี้ 24ธันวาคม 2562 นายสมเกียรติ วงษ์ลา นายกเทศมนตรีตำบลธาตุให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น