กิจกรรมเก็บฝ้ายประจำปี 2563

0
33

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลธาตุ นำโดยนายสมหมาย เขื่อนพิมพ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ นำคณะผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมกันเก็บฝ้าย ที่ทางเทศบาลฯปลูกไว้เพื่อศึกษาและให้เยี่ยมชม เพื่อที่จะนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากไว้ให้แก่นักท่องเที่ยว และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนในการแปรรูปจากฝ้ายเป็นของใช้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน