กองทุนขยะทองคำเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการ เทศบาลตำบลธาตุ

0
83

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมเกียรติ  วงษ์ลา นายกเทศมนตรีตำบลธาตุ มอบหมายงานสาธารณสุข ออกหน่วยบริการรับซื้อขยะทองคำ ในชื่อ “กองทุนขยะทองคำเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการ” แก่ผู้ญาติผู้เสียชีวิตและเด็กแรกเกิด ในวันนี้ได้มอบเงินสมทบจากกองทุนแก่ นางจันทร์ มูลถวิลย์ ซึ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิต ที่ได้เข้ากองทุนขยะทองคำ