อำเภอเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน ก.พ.2563 บ้านผาพอด

0
26

วันนี้ 26 ก.พ.2563 นายสมเกียรติ วงษ์ลา นายกเทศมนตรีตำบลธาตุ มอบหมาย นายสมหมาย เขื่อนพิมพ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการ “อำเภอเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนำบริการของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจไปบริการแก่ราษฎร ในครั้งนี้ นายอำเภอเชียงคาน ได้มอบพันธ์ุปลาให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านผาพอด และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง