กิจกรรม Big Cleaning Day วัดพระธาตุ

0
24

วันนี้ 11 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ วงษ์ลา นายกเทศมนตรีตำบลธาตุ มอบหมาย นายดิษฐพงษ์ ธนะสูตร รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day วัดพระธาตุ เพื่อทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุ