ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายในสำนักงาน ที่ทำการฯ

0
38

วันนี้ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ วงษ์ลา นายกเทศมนตรีตำบลธาตุ มอบหมาย นายสมหมาย เขื่อนพิมพ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายในสำนักงาน ที่ทำการฯ เทศบาลตำบลธาตุ และศูนย์เด็กเล็กเทศบาลทั้งหมด 7 ศูนย์ ในส่วนที่มีประชาชนมาใช้บริการ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคต่าง ๆ และเพื่อความสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่