ซ่อมแซมหลังคาบ้านผู้ประสบวาตภัย วันที่ 10 – 11 พ.ค.2563

0
160

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับทหารพราน 2105 และกองร้อย ตชด.246 ผู้นำชุมชน ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรผู้ประสบวาตภัยในเทศบาลตำบลธาตุ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 16