วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชนินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

0
172

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายสมเกียรติ วงษ์ลา นายกเทศมนตรีตำบลธาตุ พร้อมคณะผู้บริหารพนักงาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชนินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย