รับมอบหน้ากากอนามัยจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเลย

0
138

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายสมหมาย เขื่อนพิมพ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ รับมอบหน้ากากอนามัยจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเลย ส่งต่อให้กลุ่มเปราะบาง ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลธาตุ