งานป้องกันออกเยี่ยมชาวบ้านจากน้ำป่าไหลหลาก ปี2563

0
82

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลธาตุ ร่วมกับเกษตรอำเภอเชียงคาน ออกตรวจพื้นที่เสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก ในเขตเทศบาลตำบลธาตุ