งดเหล้า เซาหวย ปี 2563

0
55

วันที่ 21 กันยายน 2563 งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมงดเหล้า เซาหวย ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธาตุ ในครั้งนี้มีผู้สนใจจำนวนมาก