เทศบาลตำบลธาตุ
 

ที่อยู่ : เทศบาลตำบลธาตุ 1 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 โทรศัพท์/โทรสาร 042-854034
โทรศัพท์ : 042-854034
โทรสาร : 042-854034
Web Site : www.thartloei.go.th

แผนที่เทศบาลตำบลธาตุ