ผลงาน/กิจกรรม

 กิจกรรม Kick Off แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” (20 ก.พ. 62)
 กิจกรรมBig Cleaning Day เก็บขยะถนนสายเลย-เชียงคาน (8 ก.พ. 62)
 ออกหน่วยรับซื้อขยะ ในกองทุนขยะทองคำเพื่อกาสงเคราะห์และสวัสดิการ (8 ก.พ. 62)
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  (24 ม.ค. 62)
 โครงการอนุรักษ์อาหาร โรงเรียนเทศบาลตำบลธาตุ (24 ม.ค. 62)
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (11 ม.ค. 62)
 เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 (27 ธ.ค. 61)
 กิจกรรม Big Cleaning Day และร่วมกันปลูกต้นเฟื้อนฟ้า (26 ธ.ค. 61)
 ออกรับซื้อขยะ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11 (8 ธ.ค. 61)
 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และพิธีถวานพานพุ่มดอกไม้สีเหลือง (5 ธ.ค. 61)
 กิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning Day) (3 ธ.ค. 61)
 ออกพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้มาเลเลีย (20 พ.ย. 61)
 ร่วมกัน Big Cleaning day สถานที่จัดงานลอยกระทง (20 พ.ย. 61)
 รับมอบเตาเผาขยะมูลฝอย (ชนิดแพมเพิส) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (16 พ.ย. 61)
 กิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ตามโครงการ “หมอชวนวิ่ง” (15 พ.ย. 61)
 ร่วมงานทอกกฐินสามัคคีอำเภอเชียงคาน ประจำปี 2561 การออกหน่วยบริการ “อำเภอเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (2 พ.ย. 61)
 ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลตำบลธาตุ (2 พ.ย. 61)
 ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค. 61)
 ร่วมงานออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2561 (21 ต.ค. 61)
 ออกเยี่ยมผู้ป่วยผู้พิการ ในการดูแลของเทศบาลตำบลธาตุ (17 ต.ค. 61)
 ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคมฯ (13 ต.ค. 61)
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วััยรุ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 (23 ก.ย. 61)
 ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลโนนปอแดง (20 ก.ย. 61)
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2561 (18 มี.ค. 61)
 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเพศศึกษาและป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2561 (5 ก.ย. 2561)
 โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพทำผ้าห่มนวมจากฝ้าย (27 ส.ค. 61)
 กิจกรรมดายหญ้าสวนฝ้าย (22 ส.ค. 61)
  กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุ(บ้านสงเปือย,วัดอ้อมแก้ว) (12 ส.ค. 61)